การส่ง แบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
(ระดับองค์กร)

คำแนะนำในการส่งแบบสำรวจ

          เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์แบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (ระดับบุคคล) ครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกไฟล์ และจัดส่งโดยดำเนินการดังนี้

1.   คลิกปุ่มถัดไป ที่ด้านลางของหน้าจอ และระบุข้อมูลดังนี้ 
  • กระทรวง กรมที่ท่านสังกัด
  • ชื่อ - นามสกุล
  • ชื่อตำแหน่ง
  • เบอร์ติดต่อ

2. คลิกปุ่มอัพโหลดไฟล์  โดยให้อัพโหลดไฟล์แบบสำรวจฯ นามสกุล xlsx เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น

3. คลิกปุ่ม ส่ง  เพื่อส่งแบบสำรวจฯ

          ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยในการตอบแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ 025471000 ต่อ 1808, 1858  หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 025471189

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research