แบบสอบถามความคิดเห็นในการทำงาน


แบบสอบถามฉบับนี้ มี 3 ส่วน ใช้เวลาตอบประมาณ 15 นาที

คำตอบของท่านจะเป็นความลับไม่สามารถระบุตัวผู้ตอบได้ และไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด
ข้อมูลที่ได้จากท่านมีความสำคัญมากและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปพัฒนาแบบประเมินการทำงานในระบบราชการต่อไป


ขอความกรุณา ตอบให้ครบทุกข้อ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research