แบบสำรวจข้อมูลและความสนใจในการทำงานของข้าราชการ

การเข้าร่วมตอบแบบสอบถามนี้รองรับด้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมเฉพาะ ท่านจำเป็นต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลก่อนเข้าร่วม
หากท่านได้รับรหัส กรุณาคีย์รหัสและคลิก ดำเนินการต่อ

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research