ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
  LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใตลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
  Icons made by Freepik, Yannick, SimpleIcon, Google from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0